Ryzyka Walutowe na Rynkach Wschodzących

Rynki wschodzące, charakteryzujące się dynamicznym rozwojem gospodarczym i dużym potencjałem inwestycyjnym, są jednocześnie obszarami podwyższonego ryzyka walutowego. Inwestorzy, angażując się…